ברוך הבא לאתר שלנו.

בקרה תעשייתית

ישנם מספר סוגים של מערכות בקרה המשמשות בייצור תעשייתי, כולל מערכות בקרה פיקוח ורכישת נתונים (SCADA), מערכות בקרה מבוזרות (DCS) ותצורות אחרות של מערכות בקרה קטנות יותר כגון בקרי לוגיקה ניתנים לתכנות (PLC) הנמצאים לעיתים קרובות בענפי התעשייה. ותשתיות קריטיות.

ICS משמשים בדרך כלל בתעשיות כגון חשמל, מים, נפט, גז ונתונים. בהתבסס על נתונים שהתקבלו מתחנות מרוחקות, ניתן לדחוף פקודות פיקוח אוטומטיות או מונעות על ידי התקני בקרת תחנות מרוחקים, המכונים לעתים קרובות התקני שטח. התקני שדה שולטים על פעולות מקומיות כגון פתיחה וסגירה של שסתומים ומפסקים, איסוף נתונים ממערכות חיישנים ומעקב אחר הסביבה המקומית למצב אזעקה.